't Scheepke onder Jezus hoede ( Dubbel CD )

Terug naar CD's

Beide cd's zijn opgenomen in de Grote- of Stephanuskerk te Hasselt.

m.m.v. Chr. Urker Dameskoor "Laus Deo"

Met medewerking van:
Chr. Urker Dameskoor
Sander van Marion - orgel
Henk van Putten - vleugel
Femmy van der Weg - sopraan
Nummers CD 1
1 God enkel licht
2 Psalm 25
3 Hij die rustig en stil
4 Lof aan de Heer
5 Nader mijn God, bij U
6 Er komen stromen van zegen
7 Heer, wees mijn gids
8 Psalm 66
9 Als de Heiland zal verschijnen
10 Als g' in nood gezeten
11 Een toevlucht in gevaren, Heer
12 Psalm 42
13 Zie ons wachten aan de stromen
14 't Scheepke onder Jezus hoede
15 Ziet, in blinde razernij
16 Vaste Rots van mijn behoud
17 Mannenbroeders, ziet het teken
18 Zegen ons algoede
Nummers CD 2
1 Ik wil zingen van mijn Heiland
2 Kom tot het feest
3 Middelpunt van ons verlangen
4 'k Ben reizend naar die stad
5 Neem Heer, mijn beide handen
6 Rijst op, rijst op voor Jezus
7 Zijn liefde zocht mij teder
8 Van U zijn alle dingen
9 Dan heb ik vree
10 Ruwe stormen mogen woeden
11 Vol verwachting blijf ik uitzien
12 Prijs den Heer met blijde galmen
13 Nader tot U
14 Een vaste burcht is onze God
15 Daarboven is een heelijk oord
16 Als Bazuingeschal des Heren klinkt
17 Psalm 138

Distributie van CD's voor Crescendo:
Contact: Henk Mulder
Marsdiep 13
8321 MC Urk
Tel: 06-50207341

info@urkervisserskoor.nl

For customers Canada:
Contact: Rose Hodgson

E-mail: rosehdgsn@gmail.com
E-mail: crescendo.choir@yahoo.ca

For customers USA:
Contact: Vander Veen's Dutch Store
Tel: 1-800-813-8538
Fax: 1-800-850-6466
E-mail: info@thedutchstore.com
Adres: 2755 28th Street SW Grand Rapids, MI 49519


 

 

Agenda

Boot, Prins Willem Alexander
Haven van Urk
10-07-2019
Bethelkerk
Urk
14-08-2019
Chr. Ger. Sionskerk
Damwoude
07-09-2019