Gedenk aan mij ( Dubbel CD )

Terug naar CD's

Beide cd's zijn opgenomen in de Grote Kerk te Hasselt.

m.m.v. Urker Vissersvrouwenkoor "Laus Deo" o.l.v. Frits Bode

Met medewerking van:
Sander van Marion - orgel
Noord Hollands Koperkwartet
Urker Vissersvrouwenkoor Laus Deo o.l.v. Frits Bode
Femmy van der Weg - sopraan
Harry Smink - bariton
Nummers CD 1
1 Grote God wij loven U
2 Gedenk aan mij
3 Volle verzeekring
4 Psalm 27 vers 7
5 Zing van uw Schepper
6 Tel uw zegeningen
7 Neem mijn leven
8 Een koninklijk kind
9 Als ik maar weet
10 Eens als de bazuinen
11 Groot is uw trouw
12 Psalm 56: 5 en 6
13 Heer' ik kom tot U
14 Klem vast aan de rots
15 Psalm 134: 1,2 en 3
16 Kom tot uw heiland
Nummers CD 2
1 De Heer is mijn licht (naar Ps. 27)
2 Een land van louter licht
3 De Lichtstad
4 Waarheen pelgrims
5 Heer ik kom tot U
6 Zouden wij ook eenmaal komen
7 Hoe lief'lijk zijn uw woningen naar (Ps 84 )
8 Looft, looft de Heer
9 Looft den Heere (naar Ps 103 )
10 Wat vlied'of bezwijk - orgelsolo
11 Want op U, Heere hoop ik (naar Ps. 38 )
12 Hoe de storm zijn krachten spant
13 Een toevlucht in gevaren (naar Ps. 90 )
14 De Heem'len roemen
15 Duizend vragen
16 Cantate Psalm 150

Distributie van CD's voor Crescendo:
Contact: Henk Mulder
Marsdiep 13
8321 MC Urk
Tel: 06-50207341

info@urkervisserskoor.nl

For customers Canada:
Contact: Rose Hodgson

E-mail: rosehdgsn@gmail.com
E-mail: crescendo.choir@yahoo.ca

For customers USA:
Contact: Vander Veen's Dutch Store
Tel: 1-800-813-8538
Fax: 1-800-850-6466
E-mail: info@thedutchstore.com
Adres: 2755 28th Street SW Grand Rapids, MI 49519


 

 

Agenda

Boot, Prins Willem Alexander
Haven van Urk
10-07-2019
Bethelkerk
Urk
14-08-2019
Chr. Ger. Sionskerk
Damwoude
07-09-2019