een groot visserskoor zingt in Dordrecht

Heilig, heilig, heilig. Het Sanctus van Schubert werd door 100 Zeeuwse en Urker mannen stemmen fluisterend gezongen, midden in het lied komt er een vors crescendo waarna het weer fluistert eindigt in Heilig is de HEER. Dit was het openingslied van het concert dat eigenlijk 2 jaar geleden zou worden gehouden ter gelegenheid van het 40 jarig organisten jubileum van Pieter Heykoop.

Samen met mannenkoor Ethan uit Yerseke mochten wij aan dit concert meewerken, na een warme dag waren we blij dat we in een heerlijk koele kerk konden afkoelen maar toen het concert begon werd er menig zakdoek gepakt om wat zeetdruppels van onze hoofden te wissen.

Na de samenzang Ps. 43 verzen 3 en 4 en de opening door Ds. van Krimpen werd het eerste blok gezongen, dit blok werd gedirigeerd door Louwe Kramer en door zijn bezielende leiding en het prachtige orgelspel van Pieter klonk het "Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer" als een bron die zich uitstort over de velden. Ethan en Crescendo waren aan elkaar gewaagt want als de dirigent ons wilde laten jubelen of juist fluisterzacht "dan vind ik rust" wilde laten zingen dan gebeurde dit ook. Het 2de lied in het blok "Kom, kom tot Mij" wat een prachtige tekst en wat een waar woord, want wij mogen komen tot Die Troon allen die vermoeid en belast zijn en Hij zal u rust geven. Na Psalm 105 was er samenzang met bovenstem, en dat kunnen die Zeeuwen!  Wat was het geweldig om te zingen 'k zal U in het midden van de goon. op hoge. toon, met Psalmen prijzen. 

Piet Baarssen zong na de samenzang op bijzonder mooie wijze het lied "Straf mij in Uw gramschap niet" waarna Job Oostdijk  op de bok klom om het 2de blok te dirigeren. Door een klein aantal diepe bassen werd er in gezet met Psalm 3, de diepe tonen klonken maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij. Hierna was de prachtige bewerking van Ps.38 aan de beurt, dirigent Job had de touwen hier goed in handen want het wil nog wel eens voorkomen dat het koor bij dit lied zakt. De bewerking van Ps. 27 werd hierna uitgevoerd waarna Ds. van Krimpen de kansel beklom voor het meditatief moment. De collecte die daarna kwam was voor Bijbelverspreiding Moldavië, ook tijdens de collecte mocht er gezongen worden met bovenstem Ps. 25 verzen 2,3 en 6 milde handen vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Hierna was het weer de beurt van Louwe om op de bok te klimmen en hij mocht de blijde zangers dirigeren met Ps. 87, Pieter daarentegen liet de harp en cimbel slaan op het prachtige kamorgel. Het volgende lied was Grote God wij loven U,  Hierna was Piet Baarssen weer aan de beurt en wat klonk het lied de Heilige stad prachtig, Hosanna in de hoge Hosanna in eeuwigheid. De koren vervolgende met het laatste blok waar stormen gehoord werden op het orgel met het lied 'Hoe de storm zijn krachten spant, en de cimbalen en trommels  zich lieten klinken van Ps.150. Ds. van Krimpen sloot af en het concert werd afgesloten met samenzang van Ps. 115 en 72. Het was een prachtige avond. Soli deo Gloria.

Chr. Urkervisserskoor

  • Chr. Urkervisserskoor
  • p/a de Bolder 12
  • 8322 DB Urk
  • ln.rooksressivrekruofni