Terugblik Oudewater 15 februari 2020

Terugblik zaterdag 15 februari Concert Crescendo te Oudewater

 

Zaterdag 15 februari vertrokken we als koor richting Oudewater. Een prachtig gelegen plaatsje tussen Utrecht en Gouda in. We mochten zingen in de grote of St Michaelskerk ten bate van stichting Adullam gehandicaptenzorg.

De prachtige kerk met zijn mooie akoestiek, de mooie klanken van het orgel, de mooie opkomst van het publiek maakten deze avond compleet.

Deze avond werden we begeleidt door Jorrit Woudt op het orgel en de vleugel.

We openden deze avond met psalm 87, waarna we verder gingen met de samenzang van Psalm 66.

Hierna zongen we een blok  met de liederen Straf mij in Uw gramschap niet, de Hymne (naar psalm 8) en  aan stille waat`ren. Daarna verzorgde Pieter Ras een solozang van het lied  Neem Heer mijn beide handen.

Vervolgens zongen we als koor voor de eerste keer het lied Vaders liefde, gevolgd door  zij komen van Oost en zij komen van West, waarna we dit blok afsloten met de bewerking van Psalm 95 De Heer is groot.

Na het appelwoord van Ds M van Kooten over Jezus stilt de storm, zongen we  samen Psalm 116. Het laatste restje lucht uit het orgel werd bij het zingen van de psalm weggeblazen door Jorrit.

Vervolgens zongen we als koor Psalm 32 , Mijn eeuwig Huis en  Ik zal zijn het Huis mijn God. Na het samen zingen van de dag door Uwe gunst ontvangen , zongen we als koor Wie is Hij, gevolgd door het verzoeknummer Psalm 107, waar de 1e bassen de solo partij uitstekend invulden.

Na de afsluiting, zongen we als koor nog Kom Heer Jezus kom. We mogen als koor wederom terugzien op een prachtige en gezegende avond.

Ik hoor het geluid van golven,
van het bulderen van de zee,
van mensen die luid schreeuwen,
het water trekt hen mee.

Ze huilen in hun onmacht,
door angsten overmand,
ze roepen luid om uitkomst,
naar een uitgestoken hand.

Dan plotseling over het water,
komt Hij die de zeeën schiep,
de golven worden rustig,
Hij hoorde toen jij riep!

Hij komt jouw bootje binnen
en alles wordt weer stil,
Zijn kalmte troost en steunt je,
jij ervaart Zijn gezag en wil.

De zee is nu weer veilig,
onderworpen aan Zijn stem,
stormen, wind en golven,
ja, alles gehoorzaamde Hem!

Ook in ons levensbootje,
komt Hij als Kapitein
en neemt het roer in handen,

zodat wij weer veilig zijn
!

Chr. Urkervisserskoor

  • Chr. Urkervisserskoor
  • p/a de Bolder 12
  • 8322 DB Urk
  • ln.rooksressivrekruofni