terugblik Urk 24 december 2019

DE KERSTNACHT


 Door de kerstnacht klonk een lied,
schoner dan de schoonste wijzen
en de heem'len stemden in
om de naam van Hem te prijzen,
die de wereld redding bracht
als in wonderzoete dromen.
God was in Zijn een'ge Zoon
naar het mensdom toegekomen.

Alzo lief heeft God de mens
dat Hij ook in deze tijden
ieder die de kribbe zoekt
wil bewaren en verblijden.
Jezus, de Verlosser leeft!
Aard en hemel het getuigen
en die Hem als Koning eert,
zal zich voor Zijn grootheid buigen!

Kniel deemoedig voor Hem neer.
Door Zijn komen en Zijn sterven
kan een elk die Hem aanbidt
eens het hemelrijk beërven.
't Licht dat toen in Bethl'hem scheen
heeft zijn glans nog niet verloren.
Hij, die kwam en is en komt
wordt vannacht opnieuw geboren!

Frits Deubel

Frits Deubel

Chr. Urkervisserskoor

  • Chr. Urkervisserskoor
  • p/a de Bolder 12
  • 8322 DB Urk
  • ln.rooksressivrekruofni