Terugblik Veenendaal 30 november 2019

Wie o Heer dan Gij alleen….

Terugblik:

Wie o Heer dan Gij alleen….

Terugblik:

Op de vroege donderdagmorgen 28 november werden we als Urker gemeenschap opgeschrikt door het nieuws dat de UK 165 tijdens het vissen gezonken was. Twee opvarenden werden vermist, dorpsgenoten. Heel Urk leefde mee met de familie en betrokkenen bij deze twee vissermannen.

Twee dagen na dit bericht mochten we voor de derde maal in de historie van het Christelijk Urker Visserskoor “Crescendo“ richting Veenendaal vertrekken. Het zou een gedenkwaardige avond worden vol emotie, gedachten, weemoed en hoop.

We openden deze avond met psalm 87, waarna het programma verder ging met de opening  , gebed en samenzang van psalm 130 vers 3 en 4.

Vervolgens zongen we als koor psalm 95, Ik zal zijn in het Huis van mijn God en het bekende maar prachtige Lied van verlangen. Na de solo van Meindert zongen we ons volgende blok: Straf mij in Uw gramschap niet, Mijn eeuwig Huis en Wie is Hij.

Na het appelwoord zongen we samen psalm 98 vers 1 , 3 en 4. Vervolgens zongen we in ons voorlaatste blok de Hymne (naar psalm 8) en sloten we dit blok af met psalm 32. Na de samenzang uit de lofzang van Zacharias , zongen we als koor het zendingslied “En zij komen van oost en zij komen van west” , waarna verder gingen  met het tedere lied Eens breekt in mij het zil’vren koord. Dit lied had vanavond een meer dan dubbele lading en legde beslag op heel het koor en de aanwezigen.

Na de sluiting zongen we, a capella , het lied Ziet in blinde razernij. Een betere troost dan dit lied konden we  als Christelijk Urker Visserskoor, niet meegeven.

 

Ziet, in blinde razernij, tuimelende vloeden.
Hulp noch haven is nabij, in dit onweers woeden!
Eén toch in de donk’re nacht, Eén houdt over ons de wacht!
Heere trek mee, Door stormen en door zee.

’t Schemerlicht der maan verbleekt; alle sterren vlieden.
Als het roer van ’t scheepje breekt, Wie zal hulpe bieden?
Wie, o Heer’ dan Gij alleen? Ziet: reeds drijft het onweer heen!
Heere trek mee, Door stormen en door zee.

Vrees ik in mijn laatste strijd, dat ik moet verdrinken.
Als G’ o Heer’! mij niet bevrijdt; Hoed mij voor verzinken.
Neem mij veilig bij de hand; Breng mij in het Vaderland!
Heere trek mee, Door stormen en door zee.

 

Chr. Urkervisserskoor

  • Chr. Urkervisserskoor
  • p/a de Bolder 12
  • 8322 DB Urk
  • ln.rooksressivrekruofni